Vážení návštěvníci stránek
www.tramvajplus.cz


Výše zmíněné stránky byly zaměřeny na práci učitelů a instruktorů cvičných jízd, nebo-li na kurzy řidičů tramvají, převážně v Praze.
Vzhledem k množství shlédnutí, hodnocení, ohlasů a posílání nejrůznější fotodokumentace k dané problematice jsem usoudil, že mají své místo na internetu. To si ostatně myslím dosud. Poskytované informace byly vždy korektní a aktuální. Právě proto jsem se rozhodl napsat tento vzkaz, aby bylo zřejmé, že v důsledku mého odchodu do starobního důchodu již nemohu poskytovat i nadále aktuální informace z této problematiky.
Mnozí z vás, kteří dnes již jezdíte po Praze tramvajemi, jste těchto stránek využívali pro zdárné dokončení kurzu. To mě těšilo a zároveň naplnilo touhu, pomoci vám k tomuto úkolu.
Pro ty další zájemce je korektní napsat, že poslední aktualizace proběhla mezi lety 2012 a 2013 a proto je nutné brát některé pasáže z učiva jen jako pomůcku. Nejedná se o nové informace, i když velké množství zůstává poplatné i pro současnost.admin


Pokud se vám stránky www.tramvajplus.cz líbí, můžete přispět jakoukoliv částkou na jejich provoz, když roční náklady jsou: webhosting - 726 Kč a doména - 193.60 Kč Číslo účtu na který můžete důchodci přispět je
158740033/0800

Děkujeme

If you like pages www.tramvajplus.cz, you can contribute by any sums on their running. Account number on that you can contribute by is:
158740033/0800

Thank

Bis wohin sich Sie Seiten www.tramvajplus.cz gefällt, können beitragen irgendeinen mit einem Betrag an ihr Verkehr. Kontonummer an welcher können Rentner beitragen ist:
158740033/0800

Wir danken


zpracoval: František Plamínek (c)2015