Technická příprava

Na této stránce přinášíme několik zajímavostí z učebního materiálu.
Kolejnicové brzdy
V předmětu Technická příprava se budoucí řidiči seznamují především s typy vozů, které jezdí v pražské kolejové síti. Jsou to ještě stále vozy se zrychlovačem typu T3, ale i vozy T3M, T3R.P, T6A5. Některé vozy mají odlišný průjezdní profil a tak se seznamujeme s vozy T3R.PLF, KT8D5 a v současnosti již jen s její novější nízkopodlažní verzí. I o nejmodernějších vozech typů 14T a 15T musí začínající řidič znát dost informací pro jejich ovládání a řízení. Ve videoukázkách můžete některé manipulace shlédnout.
15T - orientace
T6A5 - redukce
T3R.P - nouzový vstup
14T - zpětný pohyb
15T
T6A5 - spojování

zpracoval: František Plamínek ©2011